User Tools

Site Tools


2539--11672-cuney-la-gi

Cuney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Near-Earth Asteroid Tracking Team (NEAT)
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11672
Tên thay thế 1998 BC15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8892216
Viễn điểm quỹ đạo 2.7725638
Độ lệch tâm 0.1894858
Chu kỳ quỹ đạo 1299.8159425
Độ bất thường trung bình 226.23106
Độ nghiêng quỹ đạo 6.05081
Kinh độ của điểm nút lên 281.42038
Acgumen của cận điểm 317.50913
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11672 Cuney (1998 BC15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1998 bởi Near-Earth Asteroid Tracking Team (NEAT) ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11672 Cuney
2539--11672-cuney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)