User Tools

Site Tools


2540--11853-runge-la-gi

Runge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11853
Tên thay thế 1988 RV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1392037
Viễn điểm quỹ đạo 2.5130713
Độ lệch tâm 0.0803623
Chu kỳ quỹ đạo 1295.8403525
Độ bất thường trung bình 92.65349
Độ nghiêng quỹ đạo 4.55365
Kinh độ của điểm nút lên 11.16768
Acgumen của cận điểm 91.08173
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11853 Runge (1988 RV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11853 Runge
2540--11853-runge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)