User Tools

Site Tools


2541--12070-kilkis-la-gi

Kilkis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12070
Tên thay thế 1998 FK63
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0281911
Viễn điểm quỹ đạo 2.8380535
Độ lệch tâm 0.1664245
Chu kỳ quỹ đạo 1386.2589012
Độ bất thường trung bình 189.59799
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84811
Kinh độ của điểm nút lên 46.16748
Acgumen của cận điểm 211.60479
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12070 Kilkis (1998 FK63) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12070 Kilkis
2541--12070-kilkis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)