User Tools

Site Tools


2542--12257-lassine-la-gi

Lassine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12257
Tên thay thế 1989 GL4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2233652
Viễn điểm quỹ đạo 2.8567376
Độ lệch tâm 0.1246771
Chu kỳ quỹ đạo 1478.6390869
Độ bất thường trung bình 228.87915
Độ nghiêng quỹ đạo 13.50044
Kinh độ của điểm nút lên 204.54779
Acgumen của cận điểm 27.53461
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

12257 Lassine (1989 GL4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12257 Lassine
2542--12257-lassine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)