User Tools

Site Tools


2543--12443-paulsydney-la-gi

Paulsydney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi AMOS team
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 15 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12443
Tên thay thế 1996 EQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4495428
Viễn điểm quỹ đạo 3.7654760
Độ lệch tâm 0.2117344
Chu kỳ quỹ đạo 2000.8618156
Độ bất thường trung bình 176.94068
Độ nghiêng quỹ đạo 17.49926
Kinh độ của điểm nút lên 196.18400
Acgumen của cận điểm 205.67605
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

12443 Paulsydney (1996 EQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1996 by AMOS team ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12443 Paulsydney
2543--12443-paulsydney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)