User Tools

Site Tools


2544--12622-doppelmayr-la-gi

12622 Doppelmayr là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1566.4460980 ngày (4.29 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2544--12622-doppelmayr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)