User Tools

Site Tools


2545--13147-foglia-la-gi

Foglia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13147
Tên thay thế 1995 DZ11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8271644
Viễn điểm quỹ đạo 3.0565314
Độ lệch tâm 0.0389835
Chu kỳ quỹ đạo 1843.0144836
Độ bất thường trung bình 271.92521
Độ nghiêng quỹ đạo 2.83781
Kinh độ của điểm nút lên 140.72208
Acgumen của cận điểm 316.94331
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

13147 Foglia (1995 DZ11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1995 bởi M. Tombelli ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13147 Foglia
2545--13147-foglia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)