User Tools

Site Tools


2546--13396-midavaine-la-gi

Midavaine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Bernasconi
Nơi khám phá St. Michel sur Meurthe
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13396
Tên thay thế 1999 RU38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1260785
Viễn điểm quỹ đạo 3.0575357
Độ lệch tâm 0.1796926
Chu kỳ quỹ đạo 1524.0612439
Độ bất thường trung bình 326.29303
Độ nghiêng quỹ đạo 9.21526
Kinh độ của điểm nút lên 163.30173
Acgumen của cận điểm 255.23316
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

13396 Midavaine (1999 RU38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1999 bởi L. Bernasconi ở St. Michel sur Meurthe.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13396 Midavaine
2546--13396-midavaine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)