User Tools

Site Tools


2547--13717-vencill-la-gi

Vencill
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13717
Tên thay thế 1998 QM42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1753016
Viễn điểm quỹ đạo 2.3894032
Độ lệch tâm 0.0469037
Chu kỳ quỹ đạo 1259.4254438
Độ bất thường trung bình 27.85115
Độ nghiêng quỹ đạo 2.23268
Kinh độ của điểm nút lên 212.24272
Acgumen của cận điểm 30.55432
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

13717 Vencill (1998 QM42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13717 Vencill
2547--13717-vencill-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)