User Tools

Site Tools


2548--14041-d-rrenmatt-la-gi

14041 Dürrenmatt
Tên
Tên Dürrenmatt
Tên chỉ định 1995 SO54
Phát hiện
Người phát hiện F. Borngen
Ngày phát hiện 21 tháng 9 năm 1995
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1754834
Bán trục lớn (a) 2.2925267 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8902263 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6948271 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.47 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.43657°
Kinh độ (Ω) 127.60920°
Acgumen (ω) 269.03780°
Độ bất thường trung bình (M) 269.03780°

14041 Dürrenmatt là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1267.8563033 ngày (3.47 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008. 
2548--14041-d-rrenmatt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)