User Tools

Site Tools


2550--14734-susanstoker-la-gi

Susanstoker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 2 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14734
Tên thay thế 2000 DZ78
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8423190
Viễn điểm quỹ đạo 2.7816960
Độ lệch tâm 0.2031518
Chu kỳ quỹ đạo 1284.0510727
Độ bất thường trung bình 331.59174
Độ nghiêng quỹ đạo 5.57642
Kinh độ của điểm nút lên 190.99040
Acgumen của cận điểm 139.66852
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

14734 Susanstoker (2000 DZ78) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 2 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14734 Susanstoker
2550--14734-susanstoker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)