User Tools

Site Tools


2551--15092-beegees-la-gi

Beegees
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 15 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15092
Tên thay thế 1999 EH5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9124500
Viễn điểm quỹ đạo 3.1066900
Độ lệch tâm 0.0322704
Chu kỳ quỹ đạo 1907.0193515
Độ bất thường trung bình 335.58845
Độ nghiêng quỹ đạo 9.70247
Kinh độ của điểm nút lên 356.28359
Acgumen của cận điểm 130.35743
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

15092 Beegees (1999 EH5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

The members of the British pop-rock-disco group Bee Gees: Barry Gibb, Robin Gibb, và Maurice Gibb và their younger brother, singer Andy Gibb that was never a member of the group, were raised in Australia only 100 km from the discovery site of this minor planet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15092 Beegees
  • Orbit Diagram
2551--15092-beegees-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)