User Tools

Site Tools


2552--15467-aflorsch-la-gi

Aflorsch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi OCA-DLR Asteroid Survey
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15467
Tên thay thế 1999 AN24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7340166
Viễn điểm quỹ đạo 3.1650814
Độ lệch tâm 0.0730730
Chu kỳ quỹ đạo 1850.2561962
Độ bất thường trung bình 352.75719
Độ nghiêng quỹ đạo 2.41396
Kinh độ của điểm nút lên 148.85366
Acgumen của cận điểm 299.63695
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

15467 Aflorsch (1999 AN24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1999 bởi Khảo sát thiên thạch OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15467 Aflorsch
2552--15467-aflorsch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)