User Tools

Site Tools


2553--15869-tullius-la-gi

Tullius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15869
Tên thay thế 1996 PL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1414097
Viễn điểm quỹ đạo 3.1187415
Độ lệch tâm 0.1857992
Chu kỳ quỹ đạo 1557.9401850
Độ bất thường trung bình 306.74221
Độ nghiêng quỹ đạo 12.14275
Kinh độ của điểm nút lên 219.80865
Acgumen của cận điểm 62.73656
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

15869 Tullius (1996 PL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1996 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15869 Tullius
2553--15869-tullius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)