User Tools

Site Tools


2554--10880-kaguya-la-gi

10880 Kaguya (tên chỉ định: 1996 VN4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Naoto Sato ở Đài thiên văn Chichibu ngày 6 tháng 11 năm 1996. Nó được đặt theo tên the 2007 SELENE spacecraft, nicknamed Kaguya.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
2554--10880-kaguya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)