User Tools

Site Tools


2555--11055-honduras-la-gi

Honduras
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11055
Đặt tên theo Honduras
Tên thay thế 1991 GT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8692360
Viễn điểm quỹ đạo 2.9687638
Độ lệch tâm 0.2272691
Chu kỳ quỹ đạo 1374.2071397
Độ bất thường trung bình 138.63568
Độ nghiêng quỹ đạo 11.37376
Kinh độ của điểm nút lên 199.58333
Acgumen của cận điểm 79.83337
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

11055 Honduras (1991 GT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11055 Honduras
2555--11055-honduras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)