User Tools

Site Tools


2556--11227-ksenborisova-la-gi

Ksenborisova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11227
Tên thay thế 1999 JR43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2100248
Viễn điểm quỹ đạo 2.3307802
Độ lệch tâm 0.0265934
Chu kỳ quỹ đạo 1249.5472994
Độ bất thường trung bình 324.39799
Độ nghiêng quỹ đạo 3.61183
Kinh độ của điểm nút lên 296.90090
Acgumen của cận điểm 195.60791
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11227 Ksenborisova (1999 JR43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11227 Ksenborisova
2556--11227-ksenborisova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)