User Tools

Site Tools


2557--11423-cronin-la-gi

Cronin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11423
Tên thay thế 1999 LT24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2233074
Viễn điểm quỹ đạo 2.8167500
Độ lệch tâm 0.1177452
Chu kỳ quỹ đạo 1461.1898835
Độ bất thường trung bình 339.21215
Độ nghiêng quỹ đạo 4.58770
Kinh độ của điểm nút lên 251.50691
Acgumen của cận điểm 124.86494
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11423 Cronin (1999 LT24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11423 Cronin
2557--11423-cronin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)