User Tools

Site Tools


2558--11854-ludwigrichter-la-gi

Ludwigrichter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11854
Tên thay thế 1988 RM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0386157
Viễn điểm quỹ đạo 2.7288053
Độ lệch tâm 0.1447721
Chu kỳ quỹ đạo 1344.2458715
Độ bất thường trung bình 129.12298
Độ nghiêng quỹ đạo 8.57424
Kinh độ của điểm nút lên 356.07873
Acgumen của cận điểm 354.45412
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11854 Ludwigrichter (1988 RM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11854 Ludwigrichter
2558--11854-ludwigrichter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)