User Tools

Site Tools


2559--12071-davykim-la-gi

Davykim
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12071
Tên thay thế 1998 FV63
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8944705
Viễn điểm quỹ đạo 2.5965697
Độ lệch tâm 0.1563333
Chu kỳ quỹ đạo 1229.0621580
Độ bất thường trung bình 158.20223
Độ nghiêng quỹ đạo 5.46107
Kinh độ của điểm nút lên 47.55259
Acgumen của cận điểm 339.61472
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12071 Davykim (1998 FV63) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12071 Davykim
2559--12071-davykim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)