User Tools

Site Tools


2560--12258-oscarwilde-la-gi

Oscarwilde
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12258
Đặt tên theo Oscar Wilde
Tên thay thế 1989 GN4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2247781
Viễn điểm quỹ đạo 2.9579519
Độ lệch tâm 0.1414648
Chu kỳ quỹ đạo 1523.6713776
Độ bất thường trung bình 174.83740
Độ nghiêng quỹ đạo 2.81228
Kinh độ của điểm nút lên 251.96026
Acgumen của cận điểm 346.08864
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12258 Oscarwilde (1989 GN4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12258 Oscarwilde
2560--12258-oscarwilde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)