User Tools

Site Tools


2562--13149-heisenberg-la-gi

Heisenberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13149
Đặt tên theo Werner Heisenberg
Tên thay thế 1995 EF8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7105164
Viễn điểm quỹ đạo 3.5700198
Độ lệch tâm 0.1368519
Chu kỳ quỹ đạo 2032.5841304
Độ bất thường trung bình 183.08752
Độ nghiêng quỹ đạo 3.09826
Kinh độ của điểm nút lên 110.92637
Acgumen của cận điểm 353.60848
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

13149 Heisenberg (1995 EF8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1995 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13149 Heisenberg
2562--13149-heisenberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)