User Tools

Site Tools


2563--13403-sarahmousa-la-gi

Sarahmousa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13403
Tên thay thế 1999 RJ167
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8348463
Viễn điểm quỹ đạo 2.6547921
Độ lệch tâm 0.1826307
Chu kỳ quỹ đạo 1228.4867654
Độ bất thường trung bình 251.39092
Độ nghiêng quỹ đạo 5.39005
Kinh độ của điểm nút lên 29.97673
Acgumen của cận điểm 256.88233
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

13403 Sarahmousa (1999 RJ167) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13403 Sarahmousa
2563--13403-sarahmousa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)