User Tools

Site Tools


2564--13718-welcker-la-gi

Welcker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13718
Tên thay thế 1998 QR43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9448640
Viễn điểm quỹ đạo 2.4618794
Độ lệch tâm 0.1173237
Chu kỳ quỹ đạo 1194.6208215
Độ bất thường trung bình 45.63738
Độ nghiêng quỹ đạo 4.94674
Kinh độ của điểm nút lên 19.79708
Acgumen của cận điểm 249.55310
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

13718 Welcker (1998 QR43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13718 Welcker
2564--13718-welcker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)