User Tools

Site Tools


2565--14042-agafonov-la-gi

Agafonov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. V. Kryachko
Nơi khám phá Trạm Zelenchukskaya của Đài quan sát Engelhardt
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14042
Tên thay thế 1995 UG5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8384201
Viễn điểm quỹ đạo 2.5848597
Độ lệch tâm 0.1687525
Chu kỳ quỹ đạo 1201.3513601
Độ bất thường trung bình 315.84101
Độ nghiêng quỹ đạo 4.18961
Kinh độ của điểm nút lên 30.41204
Acgumen của cận điểm 327.14120
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

14042 Agafonov (1995 UG5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1995 bởi T. V. Kryachko ở Trạm Zelenchukskaya của Đài quan sát Engelhardt.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14042 Agafonov
2565--14042-agafonov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)