User Tools

Site Tools


2566--14366-wilhelmraabe-la-gi

Wilhelmraabe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14366
Đặt tên theo Wilhelm Raabe
Tên thay thế 1988 RX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5880204
Viễn điểm quỹ đạo 2.9892204
Độ lệch tâm 0.0719352
Chu kỳ quỹ đạo 1700.9146621
Độ bất thường trung bình 103.44180
Độ nghiêng quỹ đạo 4.60492
Kinh độ của điểm nút lên 166.96318
Acgumen của cận điểm 166.36283
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

14366 Wilhelmraabe (1988 RX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14366 Wilhelmraabe
2566--14366-wilhelmraabe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)