User Tools

Site Tools


2567--14739-edgarchavez-la-gi

14739 Edgarchavez (tên chỉ định: 2000 EF21) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Catalina Sky Survey ngày 3 tháng 3 năm 2000. Nó được đặt theo tên Edgar Chavez, an engineer who worked ở research institutions such as University of Arizona's Lunar và Planetary Laboratory.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 14001–15000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14739 Edgarchavez
2567--14739-edgarchavez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)