User Tools

Site Tools


2568--15093-lestermackey-la-gi

Lestermackey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15093
Tên thay thế 1999 TA31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9573857
Viễn điểm quỹ đạo 2.6986621
Độ lệch tâm 0.1592072
Chu kỳ quỹ đạo 1297.4170337
Độ bất thường trung bình 109.30608
Độ nghiêng quỹ đạo 3.29913
Kinh độ của điểm nút lên 222.11495
Acgumen của cận điểm 209.32197
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

15093 Lestermackey (1999 TA31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15093 Lestermackey
2568--15093-lestermackey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)