User Tools

Site Tools


2570--15870-ob-rka-la-gi

15870 Obůrka là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1563.7110616 ngày (4.28 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2570--15870-ob-rka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)