User Tools

Site Tools


2571--10882-shinonaga-la-gi

Shinonaga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10882
Tên thay thế 1996 VG5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3462227
Viễn điểm quỹ đạo 3.1703501
Độ lệch tâm 0.1493912
Chu kỳ quỹ đạo 1673.2370658
Độ bất thường trung bình 249.81433
Độ nghiêng quỹ đạo 5.40357
Kinh độ của điểm nút lên 38.43096
Acgumen của cận điểm 285.65405
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10882 Shinonaga (1996 VG5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1996 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. Nó được đặt tên cho Kouji Shinonaga.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2571--10882-shinonaga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)