User Tools

Site Tools


2572--11056-volland-la-gi

11056 Volland là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1402.8924837 ngày (3.84 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1991.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
2572--11056-volland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)