User Tools

Site Tools


2573--11228-botnick-la-gi

Botnick
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11228
Tên thay thế 1999 JW49
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9506004
Viễn điểm quỹ đạo 2.6151938
Độ lệch tâm 0.1455592
Chu kỳ quỹ đạo 1259.8763809
Độ bất thường trung bình 27.60446
Độ nghiêng quỹ đạo 3.64482
Kinh độ của điểm nút lên 124.56416
Acgumen của cận điểm 298.24693
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

11228 Botnick (1999 JW49) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11228 Botnick
2573--11228-botnick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)