User Tools

Site Tools


2574--11425-wearydunlop-la-gi

Wearydunlop
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 18 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11425
Đặt tên theo Edward Dunlop
Tên thay thế 1999 MF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8317556
Viễn điểm quỹ đạo 2.9090864
Độ lệch tâm 0.2272446
Chu kỳ quỹ đạo 1333.0199749
Độ bất thường trung bình 88.02297
Độ nghiêng quỹ đạo 3.24200
Kinh độ của điểm nút lên 30.55211
Acgumen của cận điểm 346.19436
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

11425 Wearydunlop (1999 MF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 6 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11425 Wearydunlop
2574--11425-wearydunlop-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)