User Tools

Site Tools


2575--11675-billboyle-la-gi

Billboyle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Antonini
Nơi khám phá Bedoin
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11675
Tên thay thế 1998 CP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9348961
Viễn điểm quỹ đạo 2.6755341
Độ lệch tâm 0.1606440
Chu kỳ quỹ đạo 1278.3965612
Độ bất thường trung bình 277.04183
Độ nghiêng quỹ đạo 2.04035
Kinh độ của điểm nút lên 181.47550
Acgumen của cận điểm 29.29934
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

11675 Billboyle (1998 CP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1998 bởi P. Antonini ở Bedoin.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11675 Billboyle
2575--11675-billboyle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)