User Tools

Site Tools


2576--11855-preller-la-gi

Preller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11855
Tên thay thế 1988 RS3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7871651
Viễn điểm quỹ đạo 2.9338987
Độ lệch tâm 0.2428973
Chu kỳ quỹ đạo 1324.6868569
Độ bất thường trung bình 151.05097
Độ nghiêng quỹ đạo 2.51455
Kinh độ của điểm nút lên 157.37704
Acgumen của cận điểm 200.86941
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

11855 Preller (1988 RS3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11855 Preller
2576--11855-preller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)