User Tools

Site Tools


2577--12072-anupamakotha-la-gi

Anupamakotha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12072
Tên thay thế 1998 FA65
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1525806
Viễn điểm quỹ đạo 2.7517472
Độ lệch tâm 0.1221710
Chu kỳ quỹ đạo 1402.5639414
Độ bất thường trung bình 56.22110
Độ nghiêng quỹ đạo 4.69327
Kinh độ của điểm nút lên 199.99240
Acgumen của cận điểm 167.71271
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12072 Anupamakotha (1998 FA65) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12072 Anupamakotha
2577--12072-anupamakotha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)