User Tools

Site Tools


2578--12259-szukalski-la-gi

Szukalski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12259
Tên thay thế 1989 SZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8406861
Viễn điểm quỹ đạo 2.5484449
Độ lệch tâm 0.1612526
Chu kỳ quỹ đạo 1187.4662149
Độ bất thường trung bình 358.34350
Độ nghiêng quỹ đạo 4.17556
Kinh độ của điểm nút lên 158.81857
Acgumen của cận điểm 102.08410
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

12259 Szukalski (1989 SZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. The object was được đặt theo tên của Belgian artist Albert Szukalski.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12259 Szukalski
2578--12259-szukalski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)