User Tools

Site Tools


2579--12445-sirataka-la-gi

Sirataka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 24 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12445
Tên thay thế 1996 HE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0137177
Viễn điểm quỹ đạo 3.2142617
Độ lệch tâm 0.0322005
Chu kỳ quỹ đạo 2007.1239519
Độ bất thường trung bình 30.22167
Độ nghiêng quỹ đạo 10.09676
Kinh độ của điểm nút lên 72.40638
Acgumen của cận điểm 193.57445
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0278
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.70

12445 Sirataka (1996 HE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1996 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12445 Sirataka
2579--12445-sirataka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)