User Tools

Site Tools


2580--12624-mariacunitia-la-gi

12624 Mariacunitia (tên chỉ định: 9565 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 17 tháng 10 năm 1960. Nó được đặt theo tên Maria Cunitz, một nhà thiên văn học thế kỷ 17.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12624 Mariacunitia
2580--12624-mariacunitia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)