User Tools

Site Tools


2581--12872-susiestevens-la-gi

Susiestevens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12872
Tên thay thế 1998 OZ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9465249
Viễn điểm quỹ đạo 2.5688643
Độ lệch tâm 0.1378263
Chu kỳ quỹ đạo 1239.0710918
Độ bất thường trung bình 339.82250
Độ nghiêng quỹ đạo 3.22051
Kinh độ của điểm nút lên 213.25735
Acgumen của cận điểm 56.86682
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12872 Susiestevens (1998 OZ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 7 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12872 Susiestevens
2581--12872-susiestevens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)