User Tools

Site Tools


2582--13150-paolotesi-la-gi

Paolotesi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và A. Boattini
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13150
Tên thay thế 1995 FS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6648069
Viễn điểm quỹ đạo 3.5863873
Độ lệch tâm 0.1474247
Chu kỳ quỹ đạo 2018.3567302
Độ bất thường trung bình 134.26503
Độ nghiêng quỹ đạo 17.26895
Kinh độ của điểm nút lên 356.94610
Acgumen của cận điểm 156.02764
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

13150 Paolotesi (1995 FS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1995 bởi L. Tesi và A. Boattini ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13150 Paolotesi
2582--13150-paolotesi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)