User Tools

Site Tools


2583--13404-norris-la-gi

Norris
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13404
Tên thay thế 1999 RT177
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0533227
Viễn điểm quỹ đạo 2.5320267
Độ lệch tâm 0.1043986
Chu kỳ quỹ đạo 1267.9790626
Độ bất thường trung bình 84.61509
Độ nghiêng quỹ đạo 3.53040
Kinh độ của điểm nút lên 10.79877
Acgumen của cận điểm 86.78764
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

13404 Norris (1999 RT177) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13404 Norris
2583--13404-norris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)