User Tools

Site Tools


2584--13721-kevinwelsh-la-gi

Kevinwelsh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13721
Tên thay thế 1998 QX51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1526530
Viễn điểm quỹ đạo 2.4365982
Độ lệch tâm 0.0618718
Chu kỳ quỹ đạo 1269.5978743
Độ bất thường trung bình 166.72217
Độ nghiêng quỹ đạo 4.97740
Kinh độ của điểm nút lên 215.21530
Acgumen của cận điểm 258.91969
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

13721 Kevinwelsh (1998 QX51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13721 Kevinwelsh
2584--13721-kevinwelsh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)