User Tools

Site Tools


2585--14046-keikai-la-gi

14046 Keikai (tên chỉ định: 1995 WE5) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Tomimaru Okuni ở Nanyo Observatory ngày 17 tháng 11 năm 1995. Nó được đặt theo tên Keikai, một ngọn đồi phía bắc thành phố Nan'yō, tỉnh Yamagata, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 14001–15000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14046 Keikai
2585--14046-keikai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)