User Tools

Site Tools


2586--14367-hippokrates-la-gi

Hippokrates
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14367
Đặt tên theo Hippocrates
Tên thay thế 1988 RY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5135473
Viễn điểm quỹ đạo 3.7690227
Độ lệch tâm 0.1998347
Chu kỳ quỹ đạo 2033.5714401
Độ bất thường trung bình 196.91435
Độ nghiêng quỹ đạo 1.37880
Kinh độ của điểm nút lên 171.89983
Acgumen của cận điểm 173.49464
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

14367 Hippokrates (1988 RY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1988, bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14367 Hippokrates
2586--14367-hippokrates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)