User Tools

Site Tools


2587--14789-gaish-la-gi

GAISH
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14789
Đặt tên theo Sternberg Astronomical Institute
Tên thay thế 1969 TY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8382371
Viễn điểm quỹ đạo 3.4087081
Độ lệch tâm 0.0913200
Chu kỳ quỹ đạo 2016.2992027
Độ bất thường trung bình 24.47006
Độ nghiêng quỹ đạo 5.78883
Kinh độ của điểm nút lên 200.53384
Acgumen của cận điểm 156.74508
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

14789 GAISH (1969 TY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1969 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14789 GAISH
2587--14789-gaish-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)