User Tools

Site Tools


2588--15099-janestrohm-la-gi

Janestrohm
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15099
Tên thay thế 2000 AE92
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1490119
Viễn điểm quỹ đạo 3.1675847
Độ lệch tâm 0.1915836
Chu kỳ quỹ đạo 1583.0841478
Độ bất thường trung bình 358.12686
Độ nghiêng quỹ đạo 6.24947
Kinh độ của điểm nút lên 259.46486
Acgumen của cận điểm 195.49076
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

15099 Janestrohm (2000 AE92) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15099 Janestrohm
2588--15099-janestrohm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)