User Tools

Site Tools


2589--15476-narendra-la-gi

Narendra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15476
Tên thay thế 1999 BW24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0653366
Viễn điểm quỹ đạo 2.5116988
Độ lệch tâm 0.0975221
Chu kỳ quỹ đạo 1264.5320639
Độ bất thường trung bình 316.54979
Độ nghiêng quỹ đạo 6.84393
Kinh độ của điểm nút lên 213.76582
Acgumen của cận điểm 187.42553
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

15476 Narendra (1999 BW24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 1 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15476 Narendra
2589--15476-narendra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)