User Tools

Site Tools


2590--15887-daveclark-la-gi

Daveclark
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15887
Tên thay thế 1997 ER26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4135726
Viễn điểm quỹ đạo 3.6933348
Độ lệch tâm 0.2095598
Chu kỳ quỹ đạo 1948.8814882
Độ bất thường trung bình 214.48090
Độ nghiêng quỹ đạo 1.88617
Kinh độ của điểm nút lên 167.34110
Acgumen của cận điểm 193.37892
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

15887 Daveclark (1997 ER26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15887 Daveclark
2590--15887-daveclark-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)