User Tools

Site Tools


2591--10884-tsuboimasaki-la-gi

Tsuboimasaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10884
Tên thay thế 1996 VD9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3088719
Viễn điểm quỹ đạo 2.9367117
Độ lệch tâm 0.1196892
Chu kỳ quỹ đạo 1551.4726924
Độ bất thường trung bình 279.96269
Độ nghiêng quỹ đạo 4.06711
Kinh độ của điểm nút lên 115.37510
Acgumen của cận điểm 269.96063
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

10884 Tsuboimasaki (1996 VD9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1996 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. Tiểu hành tinh đã được đặt tên cho Masaki Tsuboi.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
2591--10884-tsuboimasaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)